Over deze website

Deze website geeft praktijkvoorbeelden van erfgoedprojecten in Vlaanderen. Elk voorbeeld bevat inzichten die zijn opgedaan in projecten waaraan het agentschap Onroerend Erfgoed heeft bijgedragen. 

Dagelijks adviseren onze erfgoedconsulenten talloze gemotiveerde eigenaars, bouwheren en hun ontwerpers, bij het maken van kwaliteitsvolle beheerkeuzes voor hun erfgoed. Zo’n samenwerking volgt doorgaans een leerrijk traject, dat leidt tot in het oog springende resultaten, nieuwe inzichten, en veel voldoening voor alle partijen achteraf. Wij vroegen aan onze erfgoedconsulenten om enkele projecten te selecteren die ze recent begeleid hebben, en die ze beschouwen als een uitstekend voorbeeld van erfgoedbeheer.

Dit Portfolio bundelt die keuzes, en illustreert ze op gepaste wijze met kleurrijke foto’s. Het is een staalkaart van wat erfgoedbeheer in Vlaanderen vandaag te bieden heeft. Het overzicht op deze website is slechts een bloemlezing, bedoeld als inspiratiebron voor erfgoedeigenaars, erfgoedprofessionals en iedereen die interesse heeft in de omgang met erfgoed. Deze selectie zal de komende maanden en jaren nog groeien en zo een beeld geven van nieuwe mogelijkheden bij het beheer van beschermd erfgoed. We nodigen je uit te gaan grasduinen in de fiches, misschien ideeën op te doen voor je eigen project, en weg te dromen bij oplossingen waarvan je het bestaan niet vermoedde.

Lees meer over het agentschap Onroerend Erfgoed.