ANTWERPEN – Nachtegalenpark

Antwerpen
Een nieuw beheerplan transformeerde het Nachtegalenpark tot een aangename erfgoedsite en een toppubliekstrekker voor de regio.

Het Nachtegalenpark ontstond in 1911 door het samenvoegen van de parken Middelheim, Den Brandt en Vogelenzang. Vandaag is het een groen eiland van 16ha in de verstedelijkte omgeving ten zuiden van Antwerpen, met ondermeer het Middelheimziekenhuis, de kleine ring, de Craeybeckxtunnel en een universiteitscampus. In 2010 werd het landschapsbeheerplan voor het Nachtegalenpark goedgekeurd. Sindsdien is het beheer van het park, door de groendienst van de Stad Antwerpen, een versnelling hoger geschakeld. De gevolgen zijn duidelijk zichtbaar voor de bezoekers.

Naast het structureel onderhoud van beplantingen en infrastructuur, dat omschreven staat in het beheerplan, zijn ook tal van eenmalige ingrepen uitgevoerd die het uitzicht en de erfgoedwaarde van het park ten goede komen. Zo is er van start gegaan met het herstellen van dreven in slechte staat. Daarbij werden bomen vervangen en kregen wegen een duidelijke afboording en nieuwe toplagen. Enkele zeer waardevolle bomen kregen de nodige bescherming om beschadiging te voorkomen.

Ook enkele bouwkundige relicten werden aangepakt. Het aftandse dierenpark kreeg een facelift met nieuwe gebouwen en afsluitingen. Twee kleine paviljoenen, Aubette en Gloriette, werden gerestaureerd. Rond het deelpark Den Brandt werden alle gietijzeren hekwerken volgens de regels van de kunst gerestaureerd. Tot slot heeft het aanwezige beeldenpark van het Middelheimmuseum zijn terrein uitgebreid binnen de grenzen van het Nachtegalenpark.

Project
Herwaardering tot publiekstrekker
Oorspronkelijke functie
kasteelpark
Nieuwe functie
park-museum
Bescherming
als monument sinds 1976, als landschap sinds 2005
Oplevering
2010
Premie
deels bekostigd met een erfgoedpremie: € 77.000,35 voor de afsluitingen van de dierenverblijven, respectievelijk € 146.603,93 en € 87.049,15 voor de restauratie van de paviljoenen Gloriette en Aubette, € 39.364,33 voor het hekwerk van Den Brandt