GENK - Thor Central

Genk
Op de voormalige steenkoolmijnsite van Waterschei ontwikkelde de stad een ware incubator.

Het hoofdgebouw van de voormalige mijnsite in Waterschei (Genk) werd in 2017 herbestemd tot Thor Central. Het gebouw neemt een centrale plaats in op de site Thor Park, een bedrijventerrein dat door de stad ontwikkeld wordt tot hotspot voor technologie, energie en innovatie. Alle mijngebouwen op deze site krijgen in dit project een nieuwe functie. Daarvoor werd een meerjarenpremieovereenkomst afgesloten met de stad, die loopt van 2014 tot 2020. In Thor Central krijgen de ondersteunende en facilitaire functies voor het nieuwe bedrijvenpark een plek.

Het hoofdgebouw stond voor de start van de werken al een tijdje leeg. In het voorjaar van 2015 startte men de herbestemming met de zorgvuldige restauratie van een aantal kenmerkende architectuurelementen. Men herstelde de oorspronkelijke terrazzovloeren, en het uit glasdallen bestaande plafond in de Barbarazaal werd gereconstrueerd naar origineel model. Deze zaal zal gebruikt worden als foodplaza. De grote zaal, centraal gelegen tussen de kantoorruimtes, is volledig in ere hersteld. De voormalige burelen werden heringericht tot flexibele kantoor- en vergaderruimtes. In dit historische gebouw zit eveneens een nieuw auditorium verwerkt, wat technisch zeker geen sinecure was.

Een leuk detail is een uitzettingsvoeg, die speciale aandacht gekregen heeft. Deze voeg, die men bij de bouw voorzien had tussen de betonnen elementen om bouwfysische spanningen op te vangen, is mettertijd tot meer dan 20 cm gaan openstaan. In het verleden deed men er alles aan om deze voeg te verbergen. Maar nu, bij het nieuwe ontwerp, wordt ze extra in de verf gezet. Door deze voeg kan je op een aantal plaatsen dwars door het gebouw heen kijken, met behulp van lichtelementen en glasplaten.

Project
Herbestemming van een mijnsite
Oorspronkelijke functie
hoofdgebouw van de steenkoolmijn van Waterschei
Nieuwe functie
ondersteunende functies van Thor Park: auditorium, kantoren, horeca,…
Bescherming
als monument sinds 1993
Oplevering
2017
Premie
deels bekostigd met een erfgoedpremie: € 2.275.000 voor het hoofdgebouw, € 1.421.207,27 voor het ophaalgebouw, € 1.045.881,80 voor het ventilatiegebouw, € 619.718,43 voor de passerelle
Ontwerper
Satijnplus Architecten, ELD