IEPER - Kleine Poezelstraat

Ieper
Vele kinderhanden vinden vele vondsten.

In 2013 plande de West-Vlaamse Intercommunale de uitbreiding van het bestaande industrieterrein ten noorden van Ieper met zo’n 5 hectare. De bewuste zone bevindt zich langs de Kleine Poezelstraat en wordt doorsneden door de Zwaanhofbeek. Voorafgaand aan het bouwrijp maken van dit terrein werd een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Daarbij werden niet alleen zeer goed bewaarde relicten van Britse linies uit de Eerste Wereldoorlog aangetroffen, maar eveneens een erg complexe Romeinse site. 

 

Uit de opgraving bleek dat zich in het midden van de eerste eeuw na Christus, allerhande activiteiten voltrokken in en rond de vallei van de Zwaanhofbeek. Welke activiteiten precies, konden de archeologen niet achterhalen. Maar de ligging in het beekdal en de aard van de sporen, laten vermoeden dat deze site meer was dan gewoon een boerenerf. Ook de rijke materiële cultuur is niet wat men zou verwachten van een boerderij. De vondsten wijzen eerder op een site in de artisanale sfeer, mogelijk aan de rand van een belangrijk, hoger gelegen bewoond gebied.

 

Eén van de meest opmerkelijke structuren die gevonden werden tijdens deze opgraving, was een dik opgehoogd pakket op de rand van de vallei. Wellicht was het een soort dump. Gerichte monsters van deze Romeinse laag bevatten bijzonder veel aardewerk, metaal en glas. Het volledig uitzeven van de aarde, om alle vondsten te recupereren, bleek jammer genoeg praktisch onhaalbaar in het kader van deze opgraving. 

 

De intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst CO7 maakte dan maar van de gelegenheid gebruik om een educatief project op poten te zetten. Ze gaven het de naam ‘Speuren naar Romeinen – archeoloog voor één dag’. Voor dit project werd het dumppakket, ongeveer 20 kubieke meter in totaal, integraal in bigbags geschept. Kinderen kregen, in schoolverband of met het gezin, de kans mee te helpen bij het uitzeven. Emmertje na emmertje. Zo konden ze zelf voorwerpen ontdekken die zich eeuwenlang onder de grond verscholen hielden. Bij de vele vondsten zat onder meer een klein bronzen Venusbeeldje, gevonden door een achtjarig meisje. In totaal werkten meer dan 500 kinderen mee aan dit project. Een selectie van de gevonden objecten kreeg een plaatsje in het nieuwe stadsmuseum van Ieper. 

Project
Archeoloog voor één dag
Aanleiding opgraving
ontwikkeling van een bedrijventerrein
Oplevering
2014
Bedrijf
Vlaams Erfgoed Centrum bvba