LEUVEN - Norbertuspoort

Leuven
Historische muziek in een historisch gebouw.

Een hedendaagse functie zoeken voor het 18de-eeuwse poortgebouw van een abdij is geen evidente opdracht. Vele poortgebouwen blijven door hun specifieke vorm en indeling dan ook leeg staan. In de eeuwenoude Abdij van Park is dat niet anders. Maar de vzw Alamire Foundation, Internationaal studiecentrum voor muziek in de Lage Landen, (reeds aanwezig op de site in de Mariapoort met het Huis van de Polyfonie), bleef niet bij de pakken zitten. Zij bedacht samen met de KU Leuven, die het gebouw in erfpacht kreeg van de Stad Leuven, een mooie invulling voor dit imposante gebouw. Vandaag is hier de Library of Voices ondergebracht, een documentatiecentrum en geluidslab dat bezoekers laat kennismaken met het muzikale erfgoed van de Lage Landen. 

Over de inrichting van de Norbertuspoort is heel goed nagedacht. Elke ruimte van het gebouw werd maximaal benut. De ontwerpers vonden op een gevoelige manier plaats voor een lift, nieuwe trappen en sanitair. Dankzij het verlagen van de vloer van de tussenverdieping en het toegankelijk maken van de zolder ontstond extra ruimte voor werkplekken. Bij de inrichting koos men voor stijlvolle materialen van hoge kwaliteit. Omwille van de stabiliteit zijn de vloeren opgehoogd en werden de bibliotheekkasten verankerd in de muur, waardoor ze boven de vloer zweven. Technische voorzieningen, zoals verwarmingselementen, zijn slim weggestopt in het meubilair en in de handige houten bankjes onder de ramen. 

Aan de buitenkant bleef het typische, authentieke uitzicht van het poortgebouw bewaard, evenwel met aandacht voor duurzaamheid. Het gesloten karakter van de gevel, met luiken in de raamopeningen en voorzien van kleine, centrale raampjes, werd behouden. Met achterzetramen, met dubbel glas in een fijn stalen frame, kon men een verhoogde energieprestatie bekomen. Het geïsoleerde dak bleef ook na restauratie zonder goten, zodat de typische dakoversteken behouden bleven. 

De Norbertuspoort was in 2019 laureaat van de Onroerenderfgoedprijs, en winnaar van de Publieksprijs.

Project
Herbestemming van een poortgebouw
Oorspronkelijke functie
noordelijk poortgebouw bij de Norbertijnenabdij van Park
Nieuwe functie
documentatiecentrum, akoestische laboratoria en Alamire Digital Lab
Bescherming
als monument sinds 1940
Oplevering
2018
Premie
deels bekostigd met een erfgoedpremie
Ontwerper
Technische Diensten KU Leuven - Divisie Monumenten en Bouwkundig Onderhoud (Tom Verbist/Katia Janssens) i.s.m. Alamire Foundation (Bart Demuyt)