LEUVEN – Station

Leuven
Nieuwe normen en oude technieken smelten samen.

Het stationsgebouw van Leuven, dat drie jaar gesloten was voor werken, werd opnieuw feestelijk ingehuldigd in maart 2014. De werken omvatten een aanpassing aan de hedendaagse noden en normen, samen met een grondige renovatie en restauratie. Dit was nodig, want grote delen van het stationsgebouw stonden sinds lange tijd leeg, en het interieur was door vele opeenvolgende verbouwingen onherkenbaar veranderd. Die transformaties waren immers gebeurd zonder aandacht voor het monumentale karakter van het station.

In het gebouw zijn voortaan gloednieuwe kantoren voor de NMBS ondergebracht, en het station is volledig aangepast aan de nieuwe voorschriften voor veiligheid en toegankelijkheid. De kantoren zijn ingebracht als een afzonderlijke nieuwbouw in het bestaande gebouw, zodat aan de strengste klimaateisen wordt beantwoord. Op vraag van Onroerend Erfgoed werd de renovatie-opdracht verruimd tot een totaalrestauratie, met als doel het herstellen van de vervallen monumentaliteit van het interieur. De uiteindelijke realisatie van het project, van conceptvorming tot uitvoering, nam ruim tien jaar in beslag. Hierbij ontstond een constructieve samenwerking tussen de NMBS en het agentschap Onroerend Erfgoed.

Het gerestaureerde interieur is een fraai voorbeeld van het herstellen van gedeeltelijk verloren gegane erfgoedwaarden. Er zijn tal van ambachtelijke technieken toegepast, zoals het trekken van kroonlijsten, het aanbrengen van rijkelijk gedecoreerde zuilkapitelen en pilasterstrips, het uitvoeren van marmerschilderingen… Dit in combinatie met het toepassen van de meest geavanceerde technieken op gebied van klimaatregeling, beveiliging, toegankelijkheid en datatransport.

Sinds de heropening vormt het station opnieuw een monumentale welkom aan treinreizigers in Leuven, waarvoor het destijds ontworpen was. Ook de volledige stationsbuurt, die zoals vele gelijkaardige buurten in andere steden jarenlang in verval was geweest, leefde de laatste jaren volledig op. Er rezen tal van nieuwbouwcomplexen uit de grond, de ringlaan werd ondertunneld en er kwam een ondergrondse parking. De sporen en perrons kregen een nieuwe en eigentijdse overkapping.

Door al deze gezamenlijke inspanningen is de Leuvense stationsbuurt opnieuw een bruisend stadsdeel. Het herstel van de oorspronkelijke pracht en praal van het fraaie stationsinterieur vormt het sluitstuk van deze positieve evolutie.

Project
Restauratie van het stationsgebouw
Oorspronkelijke functie
stationsgebouw
Nieuwe functie
stationsgebouw, kantoren, winkels, horeca
Bescherming
als monument sinds 1996
Oplevering
2014
Ontwerper
NMBS