LO-RENINGE – Militaire keuken

Lo-Reninge
Koken in de Eerste Wereldoorlog.

In 1917 werd op de Gapaardhoek, enkele kilometers achter het IJzerfront, een Belgisch kampement opgetrokken dat plaats bood aan een 700-tal soldaten. Een laag, bakstenen keukentje vormt vandaag het enige tastbare overblijfsel van dat verleden. Deze militaire keuken werd na de oorlog omgevormd tot stal, en bevond zich ten tijde van de bescherming in 2011 in zeer slechte toestand. De muren stonden scheef en waren gescheurd, het dak grotendeels ingestort.

Toch is bij de restauratie gepoogd zo conserverend mogelijk met dit oorlogserfgoed om te gaan. De buitengevels zijn niet gereinigd, om de patine van het gebouw te behouden. Waar nodig is het metselwerk hersteld en verstevigd. De scheefstand bleef behouden, maar de stabiliteit is verzekerd door toevoeging van een betonstructuur. De dakspanten werden gereconstrueerd, maar opgevangen door een stalen frame om belasting van de buitenmuren te vermijden. Dit stalen frame komt in het verlengde van het gebouw naar buiten, en geeft de contouren weer van het oorspronkelijke gebouwtje.

De site op de Gapaardhoek is heringericht als picknickplaats en rustpunt, met fietsenstalling. De schapenweide errond is toegankelijk via klaphekkens. In het gebouwtje tonen oude foto’s de situatie achter het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. Leuk detail: de stad Lo-Reninge heeft er enkele kookketels geplaatst, die na de oorlog waren herbestemd als voeder- of drinkbak. Ze zijn door landbouwers uit de buurt teruggeschonken aan de stad.

Met minimale ingrepen is hier een oorlogsrelict geconsolideerd en bewaard voor de toekomst. Tegelijk wordt de site opengesteld voor een ruimer publiek, waarmee interesse gewekt wordt voor het oorlogsleven in het hinterland achter de frontstreek.

De ontsluiting van dit restant van de Grote Oorlog kadert in een ruilverkaveling. De trekkers hiervan waren het ruilverkavelingscomité Sint-Rijkers, de Vlaamse Landmaatschappij en de stad Lo-Reninge, die ook de eigendom en het verdere beheer van de site overneemt. Het agentschap Onroerend Erfgoed heeft het project geadviseerd en opgevolgd.

Project
Herbestemming van een oorlogsrelict
Oorspronkelijke functie
militaire keuken Belgisch leger (Eerste Wereldoorlog)
Nieuwe functie
picknickplaats
Bescherming
als monument sinds 2011
Oplevering
2017
Ontwerper
Vlaamse Landmaatschappij en Studiebureau Lobelle