MAASEIK - Dorpermolen

Maaseik
Eén van de vele watermolens op de Bosbeek krijgt een nieuw leven.

De Dorpermolen, gelegen in het centrum van Opoeteren, net achter de kerk, is één van de maar liefst zestien watermolens op de Bosbeek. De stad Maaseik, die de molen in erfpacht nam, voerde al in 2011 enkele dringende instandhoudingswerken uit. Er zijn toen onder meer stutwerken uitgevoerd aan de gevels, die bol stonden. In 2016 werd dan gestart met de volledige restauratie van de molen. Hiervoor moest de Bosbeek tijdelijk omgelegd worden. Uitgangspunt voor de restauratie was zoveel als mogelijk te behouden van de originele molen, maar men kon niet vermijden dat er heel wat houten onderdelen moesten vervangen worden.

De restauratie omvatte zowel stabiliteitswerken als herstel van de gevels en het dak. Ook de moleninstallatie werd volledig gerestaureerd, zodat de molen nu opnieuw kan draaien en malen. Het was een waar huzarenstukje om het volledig maalgebinte na restauratie door het open dak opnieuw in de molen te plaatsen. Maar door een goede planning en met de hulp van een enorme kraan kon men dit onderdeel van de werken tot een goed einde brengen.

De Dorpermolen is opnieuw volledig maalvaardig en wordt op geregelde tijdstippen opengesteld voor het publiek. Als toeristisch onthaal- en infopunt vervult hij een rol in de opwaardering van de Bosbeekvallei. Men zegt weleens dat de Bosbeek de minst vervuilde waterloop van Limburg is, met het grootste aantal molens. Al enkele jaren zet de stad Maaseik zich in voor de ontsluiting van dit gave en van historiek bulkende stukje platteland. De nabijheid van het natuurgebied Duinengordel is daarbij een pluspunt.
 

Project
Restauratie van een watermolen
Oorspronkelijke functie
watermolen
Nieuwe functie
watermolen, toeristisch onthaal
Bescherming
als monument sinds 1981
Oplevering
2017
Premie
deels bekostigd met een erfgoedpremie van 414.224 euro
Ontwerper
Architectuurdepot Maasmechelen