RUMST – Laarhof

Rumst
Een boomgaard, opgewaardeerd tot kleurrijke blikvanger.

Het kasteel van Reet, ook wel het Laarhof genoemd, dateert van de 17de eeuw. Het is omgeven door een gracht, en gelegen in een landschapspark met waardevolle dreven. Het bevindt zich vlakbij de dorpskern van Reet en vormt een groen baken voor de omgeving. Het kasteel en park zijn nog steeds bewoond en worden jaarlijks opengesteld op Openmonumentendag. De eigenaar organiseert ook jaarlijks een moment waarop de lokale bevolking het park kan bezoeken.

Er is een landschapsbeheersplan opgemaakt en goedgekeurd in 2012. Dit beheersplan omvat doelstellingen en maatregelen om het kasteelpark in haar volle glorie te behouden en te beheren. Het opwaarderen van de gemengde boomgaard vormt hier een onderdeel van. Deze boomgaard omvat zowel hoog- en laagstamfruit, groenten, als bloemenborders. Omzoomd door een wintergroene houtwal lijkt het wel een eiland, ingedeeld met een kruisvormig padenpatroon in aangestampte aarde. Langsheen het centrale pad zijn laagstammige perelaars en een mixed-border van pluk- en snijbloemen aanwezig. Deze border werd recentelijk volledig heraangelegd, waardoor de bloemenpracht opnieuw floreert. Dit versterkt op zijn beurt de zichtassen in het park.

Het hele park, met inbegrip van de gebouwen, wordt op een goede manier beheerd, met respect voor de authentieke elementen. Dankzij het beheersplan heeft de eigenaar een duidelijk zicht op de nodige beheer- en herstelwerken, en kan hij deze gefaseerd uitvoeren. Voor werken aan de erfgoedwaarden wordt telkens een premie aangevraagd. Ze worden steeds in overleg met de consulenten van Onroerend Erfgoed voorbereid en opgevolgd. Zo zijn in het verleden diverse beelden, bruggen en bijgebouwtjes hersteld, maar er werden ook reeds restauratiewerken aan het kasteel uitgevoerd.

Project
Heraanleg van een boomgaard
Oorspronkelijke functie
park
Bescherming
als monument sinds 1974, als cultuurhistorisch landschap sinds 1977
Oplevering
2016
Premie
deels bekostigd met een erfgoedpremie
Ontwerper
Ars Horti