ST-TRUIDEN - Brouwerij Wilderen

Sint-Truiden
Particulier brengt nieuw leven in de stokerij/brouwerij

Dit project omvat de volledige restauratie van een sinds jaren leegstaande en stilaan onderkomen gesloten hoeve met jeneverstokerij. De woning stond al vele jaren leeg, en de stallingen en de grote, dubbele vakwerkschuur waren in verval. De achteraan gelegen landbouwstokerij uit 1905 lag er, sinds de sluiting in 1939 en een korte nieuwe inwerkingstelling in 1945-’46, onaangeroerd bij. De stookinstallatie is echter nooit ontmanteld, waardoor het complex een uniek geheel vormt.

Dit restauratie- en herbestemmingsproject is een initiatief van een particuliere opdrachtgever, die de site aankocht in 2007 om er een brouwerij en horecazaak in onder te brengen. In 2010, na het bekomen van de noodzakelijke vergunningen, werd gestart met de restauratiewerken. Er werd exact één jaar hard doorgewerkt, zonder gebruik te maken van erfgoedpremies. De site ging op 9 juli 2011 open voor het publiek. Ondertussen was de eigenaar niet alleen bouwheer, maar ook bewoner, uitbater en gedelegeerd bestuurder van de nieuwe brouwerij op de site.

Het nieuwe gebruik van de verschillende gebouwdelen respecteert de erfgoedwaarden ervan en past zeer goed bij de vroegere functie, waardoor men eigenlijk mag spreken van een ‘doorbestemming’. Het oorspronkelijke woonhuis wordt nu bewoond door de nieuwe eigenaar, en de hoevegebouwen worden opnieuw puur functioneel gebruikt als opslagruimten voor de nieuwe brouwerij/stokerij. De grote vakwerkschuur, die in zeer slechte staat was en op ambachtelijke manier is hersteld en vervolledigd, doet nu dienst als 'proefschuur'/café. Daarbij maakt men handig gebruik van de volledig bewaarde inwendige openheid van de schuur. De oude stook- en brouwinstallatie is nog volledig intact en staat nu als imposante stille getuige van het verleden naast de moderne brouwerij/stokerijvolumes. Deze volumes staan op een plaats waar vroeger industriële bijgebouwen stonden en zijn in vormgeving, materiaalgebruik en inrichting duidelijk hedendaags.

 

Sinds de opening zijn er al ontelbare rondleidingen georganiseerd. Op Openmonumentendag 2011 trok de site maar liefst 3500 bezoekers. Brouwerij Wilderen is een toeristische trekpleister geworden voor een zeer divers publiek. Het project was een van de laureaten van de Vlaamse Monumentenprijs 2012.

Project
Herbestemming van een stokerij
Oorspronkelijke functie
Hoeve Nicolaï (woonhuis, stallingen, dwarsschuur) en industriële landbouwstokerij
Nieuwe functie
nieuwe brouwerij/stokerij naast de oude stokerij (beide toeristisch te bezoeken), verbruikszaal in de vakwerkschuur, privéwoning van de eigenaar in de hoevewoning
Bescherming
als monument sinds 1984
Ontwerper
architectenbureau Spectrum