TERVUREN – Kapel de Robiano

Tervuren
Minutieuze restauratie van een huiskapel.

Het kasteeldomein de Robiano is een van de oudste van Tervuren. Het gaat terug tot de 14de eeuw. In de 19de eeuw werd het kasteel verbouwd en uitgebreid met ondermeer een neoromaanse huiskapel. Toen een Amerikaans softwarebedrijf in 1997 zijn kantoren onderbracht in het kasteel, was het opvallende interieur van de kapel nog volledig intact, maar de beeldbepalende beschildering was verdwenen of overschilderd. De zaakvoerder van het bedrijf is een erfgoedliefhebber en besloot in 2007 de kapel volledig en minutieus te restaureren. 

De gevel werd gereinigd en de bas-reliëfs geconsolideerd. Het verdwenen houten torentje werd gereconstrueerd op basis van oude tekeningen. Maar het belangrijkste werk situeert zich in het interieur van de kapel. De glasramen werden in detail hersteld door specialisten. De rijkelijk beschilderde muren werden met de grootste zorg geconserveerd en gerestaureerd door de firma Profiel, op basis van een oude postkaart. Op het gewelf ontdekte men achter dikke lagen oranje latexverf, de oorspronkelijke 19de-eeuwse afbeelding van een blauwe sterrenhemel met gouden accenten. De aannemer slaagde erin de originele afwerking helemaal vrij te leggen, waardoor een dure reconstructie niet noodzakelijk was. Dit is een absolute meerwaarde voor het eindresultaat en de erfgoedwaarde van de kapel. 

De filosofie van dit restauratieproject hield duurzaamheid en kwaliteit in het achterhoofd. De opdrachtgever ging rechtstreeks op zoek naar de juiste specialisten voor dit erg specifiek soort erfgoed.  

In 2023 was de Robianokapel de winnaar van de publieksprijs van de Onroerenderfgoedprijs.
 

Project
Restauratie van een beschilderd interieur
Oorspronkelijke functie
Huiskapel van Kasteel de Robiano
Nieuwe functie
Bedrijfsruimte
Bescherming
als monument sinds 1995
Oplevering
2022
Premie
deels bekostigd met een erfgoedpremie
Ontwerper
E.Coulon (1864) en aNNo Architecten (2022)