ZWALM - Pastorie van Munkzwalm

Zwalm
Van pastorie tot notariaat

In 2016 besliste de gemeente Zwalm om de 18de-eeuwse pastorie van Munkzwalm te verkopen. Het gebouw stond al een tijdje leeg, de onderhoudskosten liepen op, en men zag er niet meteen een geschikte bestemming voor. In diezelfde periode zochten twee jonge notarissen naar een locatie voor hun notariaat. Zij vonden in de pastorie de geschikte plek om hun plannen te realiseren. De indeling van de woning blijkt ideaal te zijn voor een nieuwe invulling als praktijkruimte met burelen. 

De 18de-eeuwse salons en ontvangstruimte op het gelijkvloers konden bewaard blijven. De eerste verdieping was in het verleden al sterk verbouwd en bood dus de mogelijkheid om de bureaus van de medewerkers in te richten. In het bijgebouw kon men de technische ruimte, sanitair en de keuken onderbrengen. Om de bureaus op de eerste verdieping toegankelijker te maken en tegelijk de historische trap te kunnen behouden, is een nieuwe trap in de centrale gang geplaatst. Hierbij is de nodige aandacht geschonken aan het behoud van het stucwerkplafond.

Maar door de ligging op een hellend terrein met onstabiele ondergrond, kende de pastorie een ernstig stabiliteitsprobleem. Voor de restauratie van start kon gaan, was een stabiliteitsstudie noodzakelijk. Paalfunderingen zorgen er nu voor dat het beschermde monument niet meer verschuift. De gevels en het dak zijn vakkundig gerestaureerd. Op basis van een bouwhistorisch en materiaaltechnisch onderzoek heeft men bij de gevelrestauratie de typerende rotsbepleistering maximaal kunnen behouden. Enkel de losse stukken bepleistering zijn verwijderd en opnieuw ingevuld. 

Bij de restauratie greep men ook ineens de kans om de pastorie aan alle hedendaags comfort te laten voldoen. Het nieuwe buitenschrijnwerk, voorzien van verdunde isolerende beglazing, is een exacte kopie van het historisch schrijnwerk, dat zich in slechte toestand bevond. De nieuwe tuinaanleg houdt rekening met de waardevolle bomen en historische beplanting. 

De voorbespreking van de plannen en de restauratie verliepen in nauw overleg met Onroerend Erfgoed. De uitgevoerde werken en de nieuwe bestemming getuigen van veel respect voor het monument.
 

Project
Herbestemming van een pastorie
Oorspronkelijke functie
pastorie
Nieuwe functie
kantoorgebouw
Bescherming
als monument sinds 2002
Oplevering
2018
Premie
deels bekostigd met een erfgoedpremie
Ontwerper
architectenbureau Sabine Okkerse in samenwerking met architecte Joke Henderickx