ZWEVEGEM - Hoeve Roden Duifhuize

Zwevegem
Een historische hoeve gaat mee met haar tijd, zonder haar agrarische rol te verliezen.

Deze omwalde vierkantshoeve, met oorsprong in de 16de eeuw, stond al enige tijd leeg toen ze verkocht werd aan een nieuwe eigenaar. Die wilde er opnieuw een actief landbouwbedrijf starten. Het beschermde pand bevatte nog alle onderdelen van een historische hoeve, met hoofdzakelijk 18de-eeuwse gebouwen, maar was al lang niet meer in gebruik. Het doel was om de eisen van een hedendaags landbouwbedrijf te verzoenen met de waarden van een historische hoevesite. 

 

Voor de beschermde gebouwen zocht men een gebruik dat ingepast kon worden met respect voor de erfgoedwaarde. De grootschalige functies, in dit geval een ruime veestal, bracht men onder in een nieuwbouw. Die werd neergezet naast de vierkantshoeve, maar nog binnen de perimeter van het beschermd dorpsgezicht. In fases werden de verschillende delen van de oude hoeve hersteld en weer in gebruik genomen. Het boerenhuis is nu een eigentijdse woning, met alle modern comfort. De duiventoren werd gerestaureerd. In een deel van de stallen is een hoeveslagerij ondergebracht. Een ander deel wordt herbestemd tot logies voor hoevetoerisme. De monumentale schuur is momenteel nog een bergruimte, maar zal op termijn wellicht ook een nieuwe bestemming krijgen.

 

In nauw overleg met de consulenten van  Onroerend Erfgoed werd een herwaarderingsplan voor de hoeve opgesteld, dat de landschappelijke inkleding van de volledige site ten goede zal komen. De nieuwe stal is volgens de actuele normen ontworpen, maar het materiaalgebruik en kleur sluiten aan bij de waardevolle context. De stal bedt zich op een vanzelfsprekende en niet storende manier in het landschap in.

Project
Van historische hoeve tot hedendaags landbouwbedrijf
Oorspronkelijke functie
historische hoeve
Nieuwe functie
boerderij, hoeveslagerij, hoevetoerisme
Bescherming
als monument en dorpsgezicht sinds 1983
Oplevering
start werken in 2011, gefaseerd tot op heden
Premie
deels bekostigd met een erfgoedpremie
Ontwerper
Sileghem & partners